बुलडाणा (घाटावर)मुख्य बातम्या

जिल्ह्यातील 38 गावांतील पाणीटंचाई ‘अशी’ होणार दूर!

बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्‍ह वृत्तसेवा) ः जि‍ल्हा परिषदेतर्फे पाणी टंचाई कृती अराखडा सन 2020-2021 मध्ये समाविष्ट असलेल्या सिंदखेड राजा, चिखली, बुलडाणा, देऊळगाव राजा, लोणार व मेहकर तालुक्यातील काही गावांसाठी तात्पुरती पूरक नळ योजना व नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती मंजूर करण्यात आली आहे.

चिखली तालुक्यातील देऊळगाव धनगर, कोनड खुर्द, धोत्रा नाईक, अमोना, रोहडा, गुंजाळा, अंचरवाडी, काटोडा, एकलारा, किन्ही नाईक, सावरगाव डुकरे, खैरव, भालगाव या गावांमध्ये पाणी टंचाई नि‍वारणार्थ नळ योजनेची विशेष दुरूस्ती मंजूर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सिंदखेड राजा तालुक्यातील पांगरखेड, दत्तापूर, लिंगा येथे नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच लोणार तालुक्यातील धायफळ, जाफराबाद, पार्डा दराडे, टिटवी, देऊळगाव राजा तालुक्यातील देऊळगाव मही, गिरोली खुर्द, बोराखेडी बावरा, बुलडाणा तालुक्यातील गुम्मी, अंभोडा, तराडखेड, मेहकर तालुक्यातील खानापूर, घाटबोरी, दादुलगव्हाण व गणपूर गावांमध्ये नळ योजनांची विशेष दुरूस्तीची कामे मंजूर करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे देऊळगाव राजा तालुक्यातील सेवानगर, सिंदखेड राजा तालुक्यातील बुट्टा, चिखली तालुक्यातील पिंपरखेड, कारखेड, हराळखेड, गांगलगाव, मेहकर तालुक्यातील लोणी लव्हाळा, बुलडाणा तालुक्यातील सिंदखेड गावामध्ये तात्पुरती पूरक नळ योजना मंजूर करण्यात आली आहे. मंजूर तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर  तात्पुरती पूरक नळ योजना किमान 3 वर्षासाठी कार्यरत राहतील याची दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पाणी टंचाई विभागाने कळविले आहे.

 
 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: बुलडाणा लाइव्हवरून मजकूर, फोटो कॉपी करण्यास सक्त मनाई आहे. असे करताना आढळल्यास लाइव्ह ग्रुप आणि सा. भालाफेककडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
Close
%d bloggers like this: